En samarbetspartner du förmodligen inte bara vill arbeta med

Helm bedriver konsultverksamhet främst inom projektledning, projekteringsledning, byggledning, installationssamordning samt besiktning. Ordet ”HELM” är engelska och betyder roder, eller egentligen hela styrinrättningen. Uttrycket används även bildligt, i betydelsen ”att styra”.